II. Öğretim Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Belgeleri


Başvuru tarihinde geçerli olan sınav sonuçları programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

"Boğaziçi Üniversitesinde bir lisansüstü programa kayıtlı öğrenci Üniversite ile ilişiğini kesmeden aynı lisansüstü programa tekrar başvuru yapamaz, bu şekilde olan başvurular işleme alınmayacaktır."

 

İngilizce Dil Yeterlik Belgesi

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce'dir.

Adayların İngilizce dil bilgilerini, Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları gereklidir.

İngilizce Dil Yeterlik Sınavı (BUEPT) Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından verilmektedir.

BUEPT sınavına girecek adayların, sınav tarihinden önce YADYOK' a sınav başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Daha önce TOEFL® ya da IELTS sınavına katılıp sınavın genel toplamından gerekli olan puanı alan ancak yazma bölümünden gerekli puanı alamayan adayların, TWE sınavına katılabilmeleri için TOEFL® ya da IELTS sınav sonuç belgesini YADYOK' a sunarak sınav başvurusu yapmaları gerekir. TWE sınavında başarılı oldukları takdirde İngilizce yeterliklerini almış olurlar.

BUEPT ve TWE sınavları hakkında YADYOK web sayfasından bilgi alınabilir. (yadyok.bogazici.edu.tr)

Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

TOEFL® (IBT) Genel Puan 79, Yazma Bölümü 22

Evde TOEFL® (IBT) Genel Puan 79, Yazma Bölümü 22

Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

IELTS Akademik Genel Puan 6.5, Akademik Yazma Bölümü 6.5

Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

İngilizce Dil Yeterlik Sınavından Muafiyet için bakınız:

“Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği” (Madde 10)

 

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları (ALES/GRE/GMAT)

Adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurulan programın puan türünde ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Bazı Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ise ALES koşulu aranmamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek aynı ana bilim dalında doktora programına başvuru yapan adayların ALES sınav puanı sunmalarına gerek yoktur.

ALES sınav sonuçları beş yıl geçerlidir.

ALES sınav sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination (GRE) / Graduate Management Aptitude Test (GMAT) sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Bazı programlarda ALES’e ek olarak GRE/GMAT sınav sonuçları da istenmektedir.

GRE/GMAT sınav sonuçları beş yıl geçerlidir.

GRE/GMAT resmî sınav sonuçlarının doğrudan Boğaziçi Üniversitesi’ne gönderilmesi gereklidir. (Boğaziçi Üniversitesi GRE kodu 3205, GMAT kodu 0796 dır.)

 

Diploma veya Mezuniyet Belgesi

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayın bir lisans programından mezun veya mezun olabilecek durumda olması gerekir.

Mezun olan adayın başvuruda diploma veya mezuniyet belgesini, henüz mezun olmamış adayın ise mezun durumunda olduğunu gösteren, üniversitesinden alınmış resmî yazıyı (Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden istenmiyor) başvuruda sunması gereklidir.

Lisans derecesini yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alan T.C. vatandaşlarının denklik belgelerini, yabancı uyrukluların ise Yükseköğretim Kurulu'ndan almış oldukları tanınma belgelerini sunmaları gerekir. 

 

Disiplin Sicil Belgesi

Yurt içindeki bir üniversiteden gelen adayın mezun olduğu veya okuduğu kurumdan disiplin sicilini gösterir belge alması ve başvuruda sunması gerekir (Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarından istenmiyor).

Disiplin sicil durumu öğrenci belgesi veya transkript üzerinde yazılı olan adayın ayrıca yazı almasına gerek yoktur.

 

Resmî Transkript/Not Dökümü

Dersleri ve notları gösterir resmî transkript belgesi başvuruda sunulmalıdır.

Diploma eki resmî transkript yerine kabul edilmez.
 

Referans Mektubu

Tüm lisansüstü program başvurularında en az iki adet referans mektubu istenir.

Başvuru formunda referans mektubu alınacak en az iki kişinin adı, soyadı ve e-posta adresi belirtilir (belirtilen e-posta adresi başvuru gönderildikten sonra değiştirilemez). Başvuru gönderildikten sonra, iletişim bilgileri verilen kişilere referans mektuplarının nasıl iletileceği ile ilgili e-posta gönderilir. Referans mektubunu verecek olan kişiler sistem üzerinden referans mektubunu ilettiğinde başvuru sahibine e-posta ile referans mektubunun iletildiği bilgisi gönderilir.

Başvurulan programa ait özel bir referans formu varsa bu formun temin edilip referans yazacak kişiye ulaştırılması adayın sorumluluğundadır.

 

Amaç Yazısı (Niyet Mektubu)/Araştırma Önerisi/Öz geçmiş

Programa katılma amacını belirten İngilizce olarak yazılmış bir amaç yazısı sunulmalıdır.

Bazı programlar için yazılı araştırma önerisi sunulmalıdır.

Bazı programlar için öz geçmiş bilgisi (CV) sunulmalıdır.

 

Başvuru Ücreti

Programlara başvuru ücreti 200.00 TL’dir. Yurt dışından yapılacak ödemeler için 50.00 Euro veya 50.00 Dolar’dır.

Her program başvurusu için ayrı bir başvuru ücreti ödenmelidir.

Başvurulacak program kontenjan açmışsa ve başvuru koşulları sağlanıyorsa başvuru ücreti yatırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru ücreti iadesi yapılmayacaktır.

Başvuru yaptığı tarihte Boğaziçi Üniversitesi'nde kayıtlı olan adaylardan başvuru ücreti alınmaz.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olup başvurduğu dönemde kayıt yaptırmamış olan adayların, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının ve Boğaziçi Üniversitesi dışından gelen adayların başvuru ücreti ödemesi gerekmektedir.

Başvuru ücreti ödemesi hakkında bilgi için Çevrim İçi Başvuru Sistemi Kılavuzuna bakınız.

 

Kabul Kararı

Lisansüstü Programlara başvuru yapan adayların kabul kararları Üniversitemiz web sayfası duyurular başlığı altında, ilgili Enstitüler tarafından ilan edilir.


Öğrencilere uygulanan öğrenim ücretleri/öğrenci katkı payı hakkında bilgi almak için tıklayınız.