Kabul ve Kayıt

Kabul kararı 25 Ağustos 2023 tarihinde üniversite web sayfası www.boun.edu.tr duyurular bağlantısında ilan edilir.  

Öğrencinin intibak işlemi, kabul edildiği program tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

Adaylar 6 Eylül 2023 tarihinde bölüm değişikliği için kayıt işlemini yapacaklardır (kayıtların hangi yolla yapıldığını öğrenmek için tıklayınız). Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler.

Öğrencilere uygulanan öğrenim ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.