Yurt İçi Yükseköğretim Kurumuna Kayıtlı Olanlar 

Güz dönemi için son başvuru tarihi ve saati: 2 Eylül 2024 / 17.00

Yurt içindeki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup, özel öğrenci statüsünde ders almak üzere başvuru yapacak olan öğrencinin kayıtlı bulunduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından Üniversitemizden alacağı derse ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı ve resmi yazı ile birlikte yukarıda belirtilen tarihe kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Özel öğrenci olarak başvuran adaylardan anadili İngilizce olan adaylar ile eğitim dili İngilizce olan bir yükseköğretim kurumunda eğitim gören veya en çok iki yıl önce mezun olmuş olan adayların İngilizce yeterliklerine Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan bir mülakat ve/veya bir yazılı sınavla karar verilir. Bu koşulları sağlamayan adayların İngilizce dil yeterliklerini Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde belgelemeleri gerekir.

Basvuru süresi içinde yapılan basvurular Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafindan alınarak ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü’ye iletilir. Başvurular ile ilgili nihai karar dersi veren öğretim elemanı ve dersin açıldığı bölümün onayı sonrasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Kabul kararı alınan öğrencilerin derslere kayıt işlemi Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılır. Kabul kararı alınıp kayıt olan, derslere ve sınavlara katılan öğrencilerin ilgili yarıyıl sonunda aldıkları ders ve sınav notları, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafindan ilgili Yükseköğretim Kurumuna resmi yazı ile bildirilir.

Başvuru yapmadan, kayıt işlemini gerçekleştirmeden ve başvuru ücreti ödemeden derslere devam eden öğrencilerin yarıyıl sonunda notlarının verilmesi mümkün değildir.

Özel öğrenciler Üniversitenin yönetmelik ve yönergelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

Boğaziçi Üniversitesi Özel Öğrencilik Yönergesi

 

Başvuru için gerekli belgeler 

(Başvuru belgelerinizin taranmış halini tek bir PDF dosyası olarak admissionsoffice@bogazici.edu.tr e-posta adresine gönderiniz.)

  1. Başvuru formu
  2. Öğrencinin kayıtlı olduğu kurum tarafından verilen özel öğrenci statüsünde Üniversitemizden hangi dersleri alacağına ilişkin resmi yazı (Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına yazılmalıdır.) ve üniversitemizden alacağı derse ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı.
  3. İngilizce yeterlik belgesi (YADYOK onaylı belgeyi ekleyiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )
  4. Öğrenci belgesi
  5. Resmi transkript
  6. Disiplin sicil belgesi
  7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  8. Başvuru ücreti dekontu


Başvuru Ücreti: 500.00 TL

TL Hesap Numarası
Garanti BBVA
Boğaziçi Üniversitesi Şubesi
Şube Kodu: 303
Hesap Adı: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hesap No: 6299738
IBAN: TR65 0006 2000 3030 0006 2997 38


İletişim
Boğaziçi Üniversitesi
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
Genel İdare Binası / Güney Kampüs
34342 Bebek
İstanbul – TÜRKİYE

Tel: 0212 359 44 08
E-posta: registr@bogazici.edu.tr