Yurt İçi Kurumlararası Yatay Geçiş Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yatay geçiş nedir?
Bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde kayıtlı olan öğrencilere, ilgili mevzuatlar çerçevesinde ve kontenjanlar dahilinde, diğer yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki lisans programlarına geçiş yapma hakkı tanınmasıdır.

Yatay geçiş başvuru koşulları ve kontenjanlarına ilişkin nereden bilgi alabilirim?
Yurt içi ve yurt dışı kurumlar arası yatay geçiş başvuru koşulları ve kontenjanlarına ilişkin bilgiler, Üniversitemiz web sayfası “ https://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/YatayGecis” bağlantısında ilan edilmektedir.

Yatay geçiş başvurumu ne zaman ve nasıl yapabilirim?
Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde çevrim içi başvuru sistemi üzerinden yapılır. Başvuru ilanında belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve belirtilen şekilde sunulmalıdır.  Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Yatay geçiş için genel koşullar nedir?
Genel koşullar aşağıda belirtilmiştir.
Adayın;

Bu koşullar dışında her bir program için belirlenen diğer koşullar Üniversitemiz internet sayfası “Adaylar” kısmında (https://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/YatayGecis) programlar bazında ayrıntılı olarak ilan edilmektedir.

Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil eder mi?
Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Yatay geçiş başvuruları için gerekli olan belgeler nelerdir?
Yatay geçiş için gerekli olan başvuru belgeleri Üniversitemiz internet sayfası “Adaylar” kısmında https://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/YatayGecis bağlantısında ilan edilmektedir.

BÜ’ye hangi üniversitelerden yatay geçiş başvurusu alınmaktadır?
Başvuru koşullarının sağlanması halinde, kontenjan açılmış olan tüm programlar için Üniversite ayrımı yapılmaksızın kurumlararası yatay geçiş başvuruları alınmaktadır.

Hangi programlar arasında kurumlararası yatay geçiş yapılabilir?
Üniversitemiz bünyesindeki lisans programlarına,  diğer yükseköğretim kurumlarının eşdeğer düzeyde olan lisans programlarından (isimleri aynı olan veya içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarına) ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen koşullar ve kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

Yatay geçiş hangi sınıflara yapılabilir?
İlgili mevzuatlar gereği, lisans programlarının sadece ikinci ve üçüncü sınıflarına, başvurulan akademik yıl için YÖK tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş başvurusu yapılabilir. İlk iki yarıyıl ile son iki yarıyıla (1. sınıfa ile 4. sınıfa) ve hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.

Öğretim dili Türkçe olan bir programdan yatay geçiş yapmak istiyorum. BÜ’de İngilizce dil hazırlık sınıfına başvuru hakkım var mı?
Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Öğretim dili Türkçe olan bir programdan başvuruyor olsanız dahi başvuru esnasında dil yeterliğinizi Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı sağlamanız gerekmektedir. İngilizce dil yeterliğini sağlayamayan adaylar başvuru yapamazlar.  

İngilizce dil yeterliği için kabul edilen sınavlar nelerdir?
Senato tarafından kabul edilen dil yeterlik sınavları, TOEFL®, IELTS ve BUEPT sınavlarıdır. TOEFL®, IELTS sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından onaylandığı takdirde geçerli sayılmaktadır.

TOEFL® (IBT) Genel Puan  79, Yazma Bölümü 22
Evde TOEFL® (IBT)  Genel Puan 79, Yazma Bölümü 22
Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

IELTS Akademik (International English Language Testing System)
IELTS Akademik Genel Puan 6.5, Akademik Yazma Bölümü 6.5
Sınavın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

TOEFL®/ IELTS sınav sonucumun onayını nasıl alabilirim?
TOEFL® ve IELTS sınav sonuç belgesinin onayı Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu  (YADYOK) tarafından yapılmaktadır. Onay için sınav sonuç belgenizin aslı ile birlikte YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurmalısınız. YADYOK tarafından onaylanmış dil yeterlik belgesi yatay geçiş başvuru belgeleri ile birlikte sunulmalıdır.   

BUEPT sınavı nedir? Bu sınava nasıl katılabilirim?
BUEPT sınavı Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Dil Yeterlik Sınavı olup, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından verilmektedir. Bu sınava katılabilmeniz için sınav tarihinden önce YADYOK'a sınav başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Daha önce TOEFL® ya da IELTS sınavına katılıp sınavın genel toplamından gerekli olan puanı alan ancak yazma bölümünden gerekli puanı alamayan adayların, TWE sınavına katılabilmeleri için TOEFL® ya da IELTS sınav sonuç belgesini YADYOK' a sunarak sınav başvurusu yapmaları gerekir. Adaylar, TWE sınavında başarılı oldukları takdirde İngilizce yeterliklerini almış olurlar. BUEPT ve TWE sınavları hakkında www.yadyok.boun.edu.tr  adresinden bilgi alabilirsiniz.  

İngilizce dil yeterlik belgem yok başvuru yapabilir miyim?
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce'dir. Adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. İngilizce dil yeterliğini belgelemeyen adaylar başvuru yapamazlar.  

İngilizce dil yeterliğimi başvuru esnasında belgeleyemiyorum. Daha sonra belgelemek üzere başvuru yapabilir miyim?
Adayların başvuru esnasında, İngilizce dil yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuru yapılamaz.

Halen eğitim gördüğüm üniversitede kayıt yenilemedim. Başvuru koşullarını sağladığım takdirde başvuru yapabilir miyim?
Adayların, başvurduğu tarihin hemen öncesinde bir yükseköğretim kurumunda birbirini takip eden iki yarıyıl kayıtlı olması gerekir. Aksi takdirde başvuru yapılamaz.

Birden fazla programa başvuru yapabilir miyim?
Başvurduğunuz her bir programın başvuru koşullarını sağladığınız ve her bir program başvurusunu ayrı olarak hazırladığınız takdirde birden fazla programa başvuru yapabilirsiniz.

İlan edilen başvuru koşullarını sağlayamıyorum. Başvuru yapabilir miyim?
Üniversitemiz tarafından ilan edilen başvuru koşullarını sağlayamayan adaylar başvuru yapamazlar.

Başvuru tarihini kaçırdım halen başvuru yapabilir miyim?
Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde alınmaktadır. Son başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmemektedir.

Eksik belge ile başvuru yapabilir miyim?
Eksik belge ile başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuru ücreti ne kadar ve ödememi nasıl yapabilirim?
Programlara başvuru ücreti 200.00 TL. dir. Yurt dışından yapılacak ödemeler için 100 Euro. Her program başvurusu için ayrı bir başvuru ücreti ödenmelidir.
Başvurulacak program kontenjan açmışsa ve başvuru koşulları sağlanıyorsa başvuru ücreti yatırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru ücreti iadesi yapılmayacaktır.

Yurt içinden yapılacak ödemeler için:
TL Hesap Numarası
Başvuru ücreti: 200.00 TL
Garanti BBVA Boğaziçi Üniversitesi Şubesi
Şube Adresi: Bebek Mah. Şehitlik Dergâhı Sok. No: 6/A Rumelihisarüstü, 34342 Beşiktaş/İstanbul
Şube Kodu: 303
Hesap Adı: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hesap No: 6299738
IBAN: TR65 0006 2000 3030 0006 2997 38


Yurt dışından yapılacak ödemeler için:
Euro Hesap Numarası
Başvuru ücreti: 100.00 Euro
Garanti BBVA Boğaziçi Üniversitesi Şubesi
Şube Adresi: Bebek Mah. Şehitlik Dergahı Sok. No: 6/A Rumelihisarüstü, 34342 Beşiktaş/İstanbul
Şube Kodu: 303
Hesap Adı: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hesap No: 9002985

Başvurumu yaptım. Değerlendirme ve kabul işlemi nasıl yapılmaktadır?
Başvuru koşullarını sağlayan adayların dosyaları ilgili bölüm tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirme, başvurulan programın yetkili kurulları tarafından, adayın genel not ortalaması, transfer derslerinin not ortalaması,  yazılı ve/veya sözlü bilim sınavında alınan puanlar, üniversiteye yerleştirmede kullanılan sınavların puanı gibi ölçütler dikkate alınarak yapılır. Değerlendirme sonuçları, programın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Bilim sınavı nedir?
Bilim sınavı, başvuru yapılan program tarafından değerlendirilmede kullanılmak üzere yapılmakta olan yazılı ve/veya sözlü bir sınavdır.  Bilim sınav tarihleri her bir program için adaylar sayfasında programlar bazında ilan edilmektedir.  Sınavlar, ilan edilen gün saat ve yerde yapılır. Bu süreci takip etmek adayın sorumluluğundadır.

Başvuru sonucumu ne zaman ve nereden öğrenebilirim?
Yatay geçiş sonuçları, akademik takvimde ilan edilen tarihte Üniversitenin internet sayfasında (www.boun.edu.tr“Duyurular” başlığı altında ilan edilir.  

Başvurduğum programa kabul aldım. Kayıt yaptırmazsam ne olur?
Kabul alan adayların akademik takvimde ilan edilen günlerde Üniversiteye ilk kayıt işlemini yaptırmaları gerekir. Kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listeden kabul edilen adaylar kayıt yaptırır.